khietlamtn

Smile! You’re at the best WordPress.com site ever

Phân tích vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc tiếp thu, truyền bá CN Mac – Lê nin và tổ chức phong trào cộng sản để tiến đến thành lập chính đảng vô sản ở Việt Nam giai đoạn 1920 – 1930 ?

Môn LS Việt Nam Cận hiện Đại1/  Phân tích vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc tiếp thu, truyền bá CN Mac – Lê nin và tổ chức phong … Continue reading

June 4, 2012 · Leave a comment

So sánh tiền đề tư tưởng trong CMTS Pháp với tiền đề tư tưởng trong CMTS Anh

LSTGCTDCâu  * : So sánh tiền đề tư tưởng trong CMTS Pháp với tiền đề tư tưởng trong CMTS Anh   – Giống : Vào cuối TK XVIII ở cả … Continue reading

June 4, 2012 · Leave a comment

Các cuộc phát triển lớn về địa lý ….

Lịch sử thế giới Cổ trung đạiCâu 1: Các cuộc phát triển lớn về địa lý ….   a/   BĐN và TBN là 2 nước đi tiên phong bằng các … Continue reading

June 4, 2012 · Leave a comment

LỊCH SỬ VIỆT NAM CẬN-HIỆN ĐẠI

LSVN Cổ trung cận hiệnLỊCH SỬ VIỆT NAM CẬN-HIỆN ĐẠI Câu 1: Phân tích vao trò của NAQ trong việc tiếp thu truyền bá CN Mác-Lênin và tổt chức phong … Continue reading

June 4, 2012 · Leave a comment

LỊCH SỬ VIỆT NAM CỔ-TRUNG ĐẠI

LSVN Cổ trung cận hiệnLỊCH SỬ VIỆT NAM CỔ-TRUNG ĐẠI   Câu1: Mối quan hệ giữa thời đại Hùng Vương và nền văn hoá Đông Sơn. Giải:           Khi bàn … Continue reading

June 4, 2012 · Leave a comment

Phong trào đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc ở các nước Á, Phi, Mỹ La Tinh từ sau chiến tranh thế giới thứ 2 đến nay.

LSTG Cổ trung Nội dung 5: Phong trào đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc ở các nước Á, Phi, Mỹ La Tinh từ sau chiến tranh thế giới … Continue reading

June 4, 2012 · Leave a comment

LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU ( 1945-1991)

LSTG Cổ trungNội dung 4: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU ( 1945-1991) 1/ Những thành tựu chủ yếu trong công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô từ … Continue reading

June 4, 2012 · Leave a comment