khietlamtn

Smile! You’re at the best WordPress.com site ever

Phân tích vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc tiếp thu, truyền bá CN Mac – Lê nin và tổ chức phong trào cộng sản để tiến đến thành lập chính đảng vô sản ở Việt Nam giai đoạn 1920 – 1930 ?

Môn LS Việt Nam Cận hiện Đại1/  Phân tích vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc tiếp thu, truyền bá CN Mac – Lê nin và tổ chức phong trào cộng sản để tiến đến thành lập chính đảng vô sản ở Việt Nam giai đoạn 1920 – 1930 ?

Trả lời :

    * Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc tiếp thu, truyền bá CN Mac – Lê nin :

– Sau nhiều năm bôn ba tìm đường cứu nước, cuối cùng NAQ cũng đã bắt gặp ánh sáng CMT10/Nga, gia nhập vào Đảng xã hội Pháp 1919. Đó là bước chuyển quan trọng giúp cho NAQ dễ tiếp cận với CN Mac – Lê nin sau đó.

    + Việc tiếp thu CN Mac – Lê nin của NAQ diễn ra kể từ khi bắt gặp tác phẩm của Lê nin đăng trên báo Nhân đạo của Pháp 7/1920 : Sơ thảo luận cương ( lần thứ I) về “ Vấn đề d.tộc và vấn đề thuộc địa”; qua tác phẩm của Lê nin , NAQ đã nhận ra lập trường của quốc tế cộng sản là ủng hộ hoàn toàn p.trào GPDT thuộc địa, nhờ vậy NAQ đã chấp nhận đứng về phía những người C.sản ,bắt đầu ra sức tìm hiểu CN Mac và những  nguyên lý để trau dồi, h.tập và noi theo.

   + Nhận thức về CN Mac – Lê nin của NAQ được thể hiện rõ nhất, đó là thời điểm người tham dự ĐH lần thứ 8 của Đảng XH Pháp vào 12/1920 ở Tua. Trong ĐH, Người đã bỏ phiếu tán thành và gia nhập Q.tế III. Cùng với những người Macxit ưu tú của g.cấp công nhân Pháp thành lập Đảng C.sản Pháp. Điều này cho thấy nhận thức của NAQ về CN Mac – Lê nin đã rất sâu sắc.Việc tham gia sáng lập và trở thành Đảng viên của Đảng C.sản Pháp đã chứng minh được việc NAQ đã hiểu rất sâu sắc CN Mac – Lê nin, tin tưởng và đi theo.

   + Từ khi trở thành người C.sản ( 1920) NAQ đã ra sức vừa trau dồi, học hỏi về lý luận CN Mac – Lê nin, vừa ra sức truyền bá những hiểu biết của  mình đến các d.tộc thuộc địa. M.đích của người là nhằm soi sáng con  đường cứu nước của các d.tộc thuộc địa và thức tỉnh nhân dân các dân tộc thuộc địa đứng lên đánh đổ đế quốc.

  + 1920 – 1924 Người tham gia vào các hoạt động tại Pháp, để vừa nâng cao nhận thức của bản thân nhưng đồng thời vừa giới thiệu, truyền bá những tư tưởng của CN Mac – Lê nin ra bên ngoài.

VD: 1921 cùng với những nhà yêu nước khác thành lập hội liên hiệp thuộc địa

 1922 ra tờ báo Le Paria ( Những người cùng khổ)

6 – 7/1924 dự ĐHộiV của quốc tế C.Sản tại L.xô ……

  + Cuối 1924 NAQ thấy đã đến lúc cần phải đem CN Mac – Lê nin truyền bá về nước. Vì thế nên Người rời L.xô đến T.Quốc với m.đích tìm kiếm, giác ngộ những người yêu nước Việt Nam đưa họ đi theo con đường của CN Mac – Lê nin và biến họ thành cán bộ tuyên truyền để đem CN Mac – Lê nin về nước giới thiệu rộng rãi cho mọi người.

  + 6/1925 NAQ đã tổ chức hội ViệtNamcách mạng thanh niên với hạt nhân là những người cộng sản. M.đích tập hợp, huấn luyện đội ngũ cán bộ của hội có đầy đủ nhận thức về tư tưởng, những vấn đề lý luận của CN Mac – Lê nin nhằm giúp họ có kiến thức để tuyên truyền CN Mac – Lê nin ở Việt Nam.

Những việc làm của hội VN CMTN từ 1925 à 1927 đều vì m.đích đào tạo cán bộ có những kiến thức cơ bản về CN Mac – Lê nin và vừa triển khai việc truyền bá CN Mac – Lê nin về Vnam.

VD: G.đoạn 1925 – 1927 Người mở nhiều lớp huấn luyện đội ngũ cán bộ hội VN CMTN… à chính nhờ đó mà đội ngũ cán bộ đem CN Mac – Lê nin về Vnam truyền bá ngày càng tăng.

Việc hội cho xuất bản tờ tuần báo Thanh Niên làm cơ quan ngôn luận với số đầu tiên ra 21/6/1925.

   + 1927 NAQ tập hợp những bài giảng trong các lớp đào tạo , in thành sách : Đường  kách mệnh.

Tác phẩm này vừa là cẩm nang giúp cho những cán bộ tuyên truyền CN Mac – Lê nin, nhưng bản thân nó cũng là 1 tài liệu tuyên truyền trực tiếp để mọi người học.

   + Trong những năm 1927 – 1928 – 1929, báo Thanh Niên và tác phẩm “Đường kách mệnh” đã liên tục được đưa về Việt Nam, và đ.biệt p.trào vô sản hóa của các hội viên đã góp phần đưa p.trào công nhân đến với CN Mac – Lê nin, p.trào yêu nước. Và nhờ vậy p.trào công nhân và p.trào yêu nước ở ViệtNamngày càng thấm nhuần tư tưởng của CN Mac – Lê nin và đã đưa CM Vnam chuyển mình theo con đường ấy.

Việc các tổ chức C.sản được thành lập đã chứng tỏ điều đó.

P.trào CM Vnam đã dần dần chuyển hướng theo khuynh hướng V.sản, làm bùng nổ các cuộc đấu tranh của nhân dân…. Thực tế đó là 1 minh chứng rõ nét về vai trò của NAQ trong quá trình tiếp thu và truyền bá CN Mac – Lê nin đối với nhân dân thế giới nói chung và p.trào CM Vnam nói riêng.

* Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc tổ chức phong trào cộng sản để tiến đến thành lập chính đảng vô sản ở Việt Nam giai đoạn 1920 – 1930:

– Hội VN CMTN thành lập 6/1925 là tổ chức đầu tiên truyền bá CN Mac – Lê nin vào Vnam.

Những hoạt động của hội từ 1925 – 1929 đã thúc đẩy quá trình kết hợp giữa CN Mac – Lê nin với p.trào công nhân và p.trào yêu nước. Nhờ vậy, đến 1929 đã dẫn tới sự hình thành các tổ chức của g.cấp v.sản ở Vnam.

Chính hội VN CMTN là tổ chức khởi đầu p.trào CM Vnam trước 1930.

– Từ sự lớn mạnh của p.trào công nhân, p.trào yêu nước đi theo con đường của CN Mac – Lê nin. Và trong năm 1929 các tổ chức C.sản lần lượt ra đời với chi bộ C.sản đầu tiên ở Bắc kỳ (3/1929), sau đó được nâng cấp thành tổ chức lớn hơn từ giữa 1929, đó là sự lần lượt ra đời 3 Đảng C.sản ở 3 miền đất nước vào các tháng 6,7,9/1929.

– Sự phát triển mạnh mẽ của các p.trào c.sản ở Vnam trong 1929 thông qua sự hình thành 3 tổ chức Đảng ở 3 miền có tác dụng tiếp tục thúc đẩy p.trào công nhân, p.trào yêu nước phát triển lên cao. Nhưng về mặt khách quan, cả về mặt tổ chức điều đó lại gây cản trở cho sự phát triển chung của p.trào c.sản. Do vậy, thực tiễn CMVN lúc này đòi hỏi p.trào c.sản ở Vnam phải đi đến thống nhất về mặt tổ chức với 1 chính Đảng duy nhất. Bởi vì, chỉ có sự thống nhất của p.trào c.sản mới có thể tiếp tục đưa p.trào c.sản phát triển, mới đủ sức đối phó với mọi thủ đoạn của kẻ thù.

– Trước yêu cầu khách quan của CMVN đồng thời con xuất phát từ yêu cầu của quốc tế c.sản là những người c.sản ở ĐDương phải thống nhất. Trong bối cảnh đó, NAQ là người đứng ra để triệu tập H.Nghị giữa các Đảng c.sản nhằm đi đến thống nhất tổ chức. Và cuối cùng bằng uy tín của cá nhân, bằng năng lực của nhà lãnh đạo NAQ đã triệu tập được H.nghị bàn về việc thống nhất tại Hương cảng vào đầu năm 1930.

– H.Nghị bàn về việc thống nhất các tổ chức c.sản được tiến hành từ 6/1 à 8/2/1930 dưới sự chủ trì của NAQ. ĐH đã phân tích tình hình thế giới, trong nước; phê phán các tổ chức riêng lẻ và đi đến xóa bỏ sự riêng lẻ để hình thành 1 tổ chức chung duy nhất lấy tên là Đảng CSản Vnam. ĐH cũng thông qua Cương lĩnh vắn tắt do NAQ soạn thảo và xem đó là cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

 

Như vậy, tính đến đầu 1930 với sự xuất hiện của Đảng C.sản ĐDương, rõ ràng NAQ đã giữ 1 vai trò hết sức to lớn đối với việc xây dựng, tổ chức p.trào C.sản Vnam. Không ngừng phát triển p.trào lên cao. Đ.biệt cũng chính người đảm nhận vai trò thống nhất các tổ chức c.sản dẫn đến sự ra đời chính đảng vô sản duy nhất tại Vnam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ Hoàn cảnh ra đời và nội dung của tác phẩm : “Đường kách mệnh”? Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản V.Nam có kế thừa và phát triển gì từ tác phẩm trên?

Trả lời :

* Hoàn cảnh ra đời và nội dung của tác phẩm : “Đường kách mệnh” :

– Việc thành lập hội VN CMTN 6/1925 với m.đích tập hợp đội ngũ cán bộ nhằm đào tạo đội ngũ tuyên truyền đã thúc đẩy NAQ mở các lớp huấn luyện, các khóa tập huấn ngắn ngày tại Quảng Châu ( T.Q) để trang bị cho họ những nguyên lý cơ bản của CN Mac – Lê nin và con đường của CMVN.

– Từ 1925 – 1927 NAQ đã biên soạn nhiều bài giảng và trực tiếp đứng lớp giảng dạy, kết quả trong 2 năm đào tạo đã có hơn 200 hội viên đã được huấn luyện.

– Đến 1927 NAQ thấy rằng cần phải hệ thống các bài giảng để trang bị tài liệu tuyên truyền cho các hội viên, đồng thời trực tiếp tuyên truyền CN Mac – Lê nin về trong nước. Vì vậy, người đã tập hợp lại các bài giảng, biên tập lại có hệ thống và cho in , xuất bản tại Quảng Châu ( TQ) với tựa đề : “ Đường kách mệnh”. Tác phẩm “ Đường kách mệnh” thực chất là sự thể hiện những nguyên lý cơ bản của CN Mac – Lê nin, và vạch ra những con đường CM của Vnam.

– Nội dung cơ bản của tác phẩm này:

  + Khẳng định CM An Nam phải đi theo con đường CM T10Nga.

  + Khẳng định công nông là gốc kách mệnh ( chỉ động lực CM).

  + Học trò, nhà buôn nhỏ, điền chủ nhỏ là bầu bạn CM của công nông ( chỉ lực lượng CM).

  + CM An Nam là 1 bộ phận của CM thế giới.

  + Muốn CM thắng lợi thì phải có 1 Đảng đi theo CN Mac – Lê nin.

* Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản V.Nam có kế thừa và phát triển từ tác phẩm “Đường kách mệnh” :

– Cương lĩnh chính trị đầu tiên có 6 nội dung cơ bản :

  + Cương lĩnh chính trị khẳng định CM Vnam là tiến hành CM tư sản dân quyền CM và thổ địa CM để đi tới XH C.Sản ( xác định tính chất của CM Vnam).

=> Nội dung này so với ND thứ I của tác phẩm “ Đường cách mệnh” có kế thừa. Xét về tính chất của CMVNam là CMV.Sản. Bên cạnh đó còn có sự phát triển hơn, vì đã chỉ ra các giai đoạn của CMVNam cần phảo đi qua để đi tới xây dựng XHC.Sản. Đó là 2 giai đoạn : giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân, xây dựng chế độ XHCN.

  + Cương lĩnh xác định nhiệm vụ cụ thể của CMVNam đó là đánh đổ đế quốc Pháp cùng phong kiến tay sai, dựng lên chính phủ công nông binh. Tích  thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày nghèo ( xác định nhiệm vụ).

=> ND thứ 2 của Cương lĩnh không kế thừa tác phẩm “ Đường cách mệnh”. Đây là sự bổ sung cụ thể nhiệm vụ của CMVNam mà tác phẩm chưa đề ra, vì cương lĩnh này ra đời khi Đảng cộng sản Vnam đã ra đời nên cần phải xác định rõ nhiệm vụ của CMVNam.

  + Cương lĩnh khẳng định : Đảng phải thu phục được đại bộ phận giai cấp mình, làm cho g.cấp mình lãnh đạo được dân chúng; phải lôi kéo, tập hợp và dựa vững vào hạng dân cày nghèo để làm CM ruộng đất, đánh đổ đại địa chủ ( động lực).

=> ND thứ 3 của Cương lĩnh nói đến động lực CM.VớiNDnày có thể nói đã kế thừa tư tưởng đã khẳng định trong tác phẩm “ Đường cách mệnh”. Tuy nhiên, cương lĩnh có sự phát triển cao hơn đó là khẳng định vai trò lãnh đạo thuộc về giai cấp công nhân. Điều này tác phẩm “Đường cách mệnh” không rõ. ND này đã tiếp tục khẳng định động lực CM dựa vào 2 g.cấp công – nông; đã có sự phát triển cao hơn về mặt nhận thức.

  + Quan niệm về lực lượng CM thể hiện thái độ chính trị của Đảng C.Sản đối với các g.cấp và tầng lớp khác nhau trong xã hội.

=> So với tác phẩm “Đường cách mệnh”, ND thứ 4 của cương lĩnh cụ thể hơn v/v xác định lực lượng CM. Cụ thể:

Ÿ G.cấp tư sản có 3 loại : đại – trung địa chủ, tư sản nhỏ.

Ÿ G.cấp địa chủ phong kiến có 3 loại : đại – trung địa chủ, địa chủ nhỏ.

Phải làm sao để tập hợp được : trí thức, tiểu T.Sản, trung nông, phú nông và tư sản bậc trung, tư sản nhỏ, địa chủ bậc trung, địa chủ nhỏ về phía công nông. Nhằm tập hợp đại đa số dân chúng vào 1 tổ chức CM thống nhất để đối phó với CNĐQ, p.kiến tay sai, đại tư sản, đại địa chủ. ND này có kế thừa từ ND thứ 3 của tác phẩm “ Đường cách mệnh”, nhưng có bổ sung và phát triển hơn, cụ thể hơn và rộng hơn.

  + Xác định CMVNam là 1 bộ phận khắng khít của CM thế giới .

=> Có tính kế thừa hoàn toàn tư tưởng trong tác phẩm “ Đường cách mệnh” à thể hiện tính nhất quán.

  + Cũng trên cơ sở kế thừa tư tưởng trong tác phẩm “ Đường cách mệnh”; tiếp tục khẳng định CMVNam muốn thắng lợi thì phải có 1 Đảng lãnh đạo _ theo CN Mac – Lê nin. Tuy nhiên, cụ thể hơn: Đảng C.Sản là đội tiên phong của g.cấp V.Sản, sự kế thừa có phát triển vì chỉ ra được cụ thể Đảng lãnh đạo là ĐCSản theo CN Mac – Lê nin.

* Cương lĩnh chính trị kế thừa toàn bộ những ND đã được đề cập trong tác phẩm “ Đường cách mệnh”. Điều đó đã thể hiện tính nhất quán, dứt khoát trong quan điểm của NAQ về con đường CM ở Vnam. Và cũng thể hiện tính đúng đắn ngay từ đầu trong quan niệm của NAQ về con đường cứu nước.Song bên cạnh sự kế thừa, cương lĩnh 9 trị đầu tiên còn thể hiện 1 sự nhận thức cao hơn, bao gồm việc bổ sung vào những n.vụ cụ thể của CMVNam, việc phân chia các giai tầng xã hội chính xác hơn. Và đặc biệt trong quan điểm về việc xây dựng lực lượng CM thì Cương lĩnh 9 trị còn mở rộng đối tượng cần phải lôi kéo, tập hợp về phía công nông để kết hợp thành 1 lực lượng gần như bao gồm all các g.cấp trong x.hội Vnam để tạo thành sức mạnh đoàn kết dân tộc trên cơ sở đó tiến đến cô lập đối tượng phản CM, làm cho thế lực phản CM nhỏ lại, yếu đi. Vế mặt d.tộc còn có CNĐQ, về g.cấp kẻ thù CM còn lại là đại T.Sản, đại địa chủ. Về quan niệm CM thì đây là nền tảng vững chắc để tiến đến hình thành hệ thống tư tưởng HCM về sau.

 

3 / Hoàn cảnh lịch sử và diễn biến của H.nghị thành lập Đảng? Phân tích những nội dung cơ bản của Cương lĩnh 9 trị đầu tiên của Đảng?

Trả lời:

* Hoàn cảnh lịch sử và diễn biến của H.nghị thành lập Đảng

  Hoàn cảnh :

– Từ trong p.trào V.Sản hóa 1908 – 1909 CN Mac – Lê nin ngày càng thấm sâu vào p.trào CM ở Vnam, và thúc đẩy p.trào công nhân chuyển sang g.đoạn tự giác. Đồng thời cũng lái p.trào yêu nước đi theo khuynh hướng V.Sản.

– Với sự chuyển biến của p.trào CM ở Vnam, bước sang 1929 các tổ chức C.Sản đã lần lượt ra đời đáp ứng các yêu cầu khách quan của cuộc đấu tranh. Cụ thể:

+ 6/1929 Đông Dương CS Đảng được thành lập ở Bắc Kỳ.

+ 7/1929 An Nam CS Đảng ra đời ở Nam Kỳ.

+ 9/1929 Đông Dương CS liên đoàn thành lập ở Trung Kỳ.

Sự xuất hiện cùng lúc 3 tổ chức C.Sản có tác dụng tiếp tục đưa phong trào đi lên nhưng mặt khc1 lại gây trở ngại cho sự phát triển dài lâu của p.trào c.sản. Vì vậy yêu cầu thống nhất các tổ chức c.sản trở thành bức thiết.

– Trong những năm 29 – 30 các g.cấp và Đảng phái 9 trị khác cũng lần lượt đi đến thất bại. Điển hình là sự tan vỡ của Vnam Qdân Đảng ( KN Yên Bái đầu 2/1970). Sự bất lực của các g.cấp khác cũng là 1 đòi hỏi khách quan, đòi hỏi phải có chính Đảng đủ năng lực lãnh đạo p.trào chung cả dân tộc.

– Trước đòi hỏi của l.sử + với nhu cầu cần thống nhất các tổ chức c.sản để phát huy tối đa sức mạnh của mình. Đồng thời cũng để đáp ứng yêu cầu của quốc tế cộng sản v/v thống nhất p.trào c.sản ở Đ.Dương . NAQ đã đứng ra triệu tập các tổ chức C.sản để bàn việc thống nhất p.trào, thống nhất tổ chức và xây dựng 1 Đảng C.sản duy nhất để lãnh đạo p.trào C.mạng cả nước ( HN thành lập Đảng đầu năm 1930 tại Cửu Long – Hương Cảng).

* Diễn biến:

 HN diễn ra từ 6/1 à 8/2/1930 , với sự chủ tọa của NAQ và các đại biểu của các tổ chức c.sản, cùng với các Đảng viên ở hải ngoại( đại biểu của Đ.Dương C.sản liên đoàn).

– Trong quá trình ĐH các đại biểu tập trung phân tích tình hình thế giới, phân tích sâu sát tình hình C.mạng trong nước, đặc biệt phê phán hành động thiếu thống nhất giữa các tổ chức c.sản. Từ đó đưa đến sự đồng thuận xóa bỏ các tổ chức riêng lẻ để hình thành 1 tổ chức C.sản chung, thống nhất lấy tên là ĐCS ViệtNam.

– HN cũng thông qua các văn kiện do NAQ soạn thảo bao gồm: chánh cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, chương trình tóm tắt, điều lệ vắn tắt và lời kêu gọi.ND của các văn bản này thể hiện đường lối chính trị của CM Vnam.Vì vậy được coi như cương lĩnh chính trị đầu tiên của ĐCS.

– Trong khi phiên họp kết thúc, HN cũng đã thông qua báo cáo tóm tắt nhấn mạnh việc cử ra BCH TW gồm 7 ủy viên, đề cập đến khả năng xuất bản tạp chí lý luận của Đảng và 3 tờ báo tiêu biểu. Đồng thời xác định việc thành lập hội phản đế Đông Dương, để tập hợp lực lượng toàn dân tiến hành đấu tranh CM giải phóng d.tộc.

* Phân tích :

Cương lĩnh chính trị đầu tiên có 6 nội dung cơ bản :

  + Cương lĩnh chính trị khẳng định CM Vnam là tiến hành CM tư sản dân quyền CM và thổ địa CM để đi tới XH C.Sản ( xác định tính chất của CM Vnam).

  + Cương lĩnh xác định nhiệm vụ cụ thể của CMVNam đó là đánh đổ đế quốc Pháp cùng phong kiến tay sai, dựng lên chính phủ công nông binh. Tích  thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày nghèo ( xác định nhiệm vụ).

  + Cương lĩnh khẳng định : Đảng phải thu phục được đại bộ phận giai cấp mình, làm cho g.cấp mình lãnh đạo được dân chúng; phải lôi kéo, tập hợp và dựa vững vào hạng dân cày nghèo để làm CM ruộng đất, đánh đổ đại địa chủ ( động lực).

  + Quan niệm về lực lượng CM thể hiện thái độ chính trị của Đảng C.Sản đối với các g.cấp và tầng lớp khác nhau trong xã hội.

  + Xác định CMVNam là 1 bộ phận khắng khít của CM thế giới .

  + Cũng trên cơ sở kế thừa tư tưởng trong tác phẩm “ Đường cách mệnh”; tiếp tục khẳng định CMVNam muốn thắng lợi thì phải có 1 Đảng lãnh đạo _ theo CN Mac – Lê nin. Tuy nhiên, cụ thể hơn: Đảng C.Sản là đội tiên phong của g.cấp V.Sản, sự kế thừa có phát triển vì chỉ ra được cụ thể Đảng lãnh đạo là ĐCSản theo CN Mac – Lê nin.

=> Qua những nội dung cơ bản mà Cương lĩnh chính trị đầu tiên đã đề cập có thể thấy rằng, mặc dù còn sơ lược nhưng Cương lĩnh cũng đã nêu được những nội dung cơ bản của CM ViệtNam, thể hiện tính đúng đắn sáng tạo trong việc vận dụng CN Mac – Lê nin vào ViệtNam. Vì vậy, Cương lĩnh thực sự có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn.

Cụ thể:

+ Về lý luận : Cương lĩnh đã đóng góp vào kho tàng lý luận cho CM V.Nam. Đó là lý luận về 2 g.đoạn CM, lý luận về tính chất và nhiệm vụ CM, lý luận về vai trò lãnh đạo của ĐCS.

+ Về thực tiễn: Cương lĩnh đã xác định sớm và đúng đắn đường lối CM V.Nam trong điều kiện Đảng vừa mới ra đời và nắm quyền lãnh đạo CM.Đề ra được chiến lược tập hợp đại bộ phận dân tộc vào trong cuộc đấu tranh CM để tạo thành sức mạnh toàn dân nhằm thúc đẩy quần chúng đứng lên đấu tranh dẫn đến những thắng lợi CM to lớn về sau.

Cương lĩnh chính trị đầu tiên là ngọn đuốc soi đường cho CMVN đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Và đến nay đường lối cách mạng cũng như vai trò lãnh đạo của Đảng vẫn không có gì thay đổi so với Cương lĩnh chính trị 2/1930, điều đó đã thể hiện tính đúng đắn của Cương lĩnh trong thực tế.

 

4. Chứng minh p.trào CM 1930 – 1931 có qui mô rộng lớn,có hình thức đấu tranh quyết liệt, có tinh thần CM triệt để. Vì sao p.trào đi đến thất bại?

* Chứng minh :

  p.trào CM 1930 – 1931 có qui mô rộng lớn :

– P.trào 30 –31 đạt đến qui mô rộng lớn vì: phạm vi bùng nổ p.trào là trên toàn quốc. Với nhiều cuộc đấu tranh lớn diễn ra theo 3 g.đoạn :

  + G.đoạn bắt đầu trước 3/1930 với 1 số cuộc đấu tranh.

  + G.đoạn thứ 2 lan rộng ra khắp cả nước từ 5/1930 à 5/1931

  + G.đoạn thứ 3 G.đoạn lắng dịu và đi đến thất bại kể từ 5/1931

– Còn xuất phát từ : trong quá trình đấu tranh, p.trào đã lôi kéo nhiều giai tầng khác nhau trong x.hội tham gia. Mở đầu là cuộc bãi công của công nhân ( VD: 4/1930 cuộc bãi công của công nhân đồn điền Phú Riềng; cuộc bãi công của công nhân nhà máy sợi Nam Định; cuộc bãi công của công nhân nhà máy diêm tại Vinh…)

Bước sang g.đoạn 2: bên cạnh sự bùng nổ các cuộc đ.tranh của công nhân đã có thêm sự tham gia của các tầng lớp khác, trong đó đông đảo nhất là nông dân ở nông thôn. Ngay cả đô thị : các tiểu thương, SVHS, các tầng lớp lđộng cũng tiến hành các cuộc đtranh bãi thị, bãi khóa, biểu tình. 9 sự tham gia đông đảo, đa dạng đó đã góp phần tạo nên qui mô lớn cho p.trào.

– Số lượng các cuộc đ.tranh cũng hết sức lớn : từ chỗ vài chục, đến giữa 1930 đã lên đến con số hàng trăm cuộc đ.tranh. Tính từ tháng 6 –> tháng 8/1930 số lượng các cuộc đ.tranh trong cả nước đã lên d9e61n121 cuộc. Đ.biệt đỉnh điểm của p.trào 10/1930 số lượng đã lên đến 362 cuộc.

Chưa bao giờ cuộc đ.tranh của quần chúng trên cả nước lại đạt đến số lượng lớn như vậy.

– Trong từng cuộc đ.tranh cũng đạt đến qui mô rất lớn. Đ.biệt từ 9/1930 nhiều cuộc đ.tranh đã tập hợp được hàng ngàn q.chúng và sau đó nâng lên cả hàng chục ngàn người tham gia. Tiêu biểu nhất là ở Nghệ An  – Hà Tĩnh: những cuộc đ.tranh 9 trị có vũ trang tự vệ có qui mô từ vài nghìn đến vài vạn người tham gia đã nổ ra ở các huyện Nam Đàn, Thanh Chương, Diễn Châu, Anh Sơn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Đô Lương, Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh.

k Hình thức đ.tranh q.liệt :

– P.trào 30 – 31 lần lượt nổ ra dưới nhiều hình thức khác nhau. Từ những h.thức đ.tranh ôn hòa: bãi công, bãi thị, tuần hành đã tiến lên h.thức q.liệt hơn: biểu tình phản đối, đ.tranh 9 trị và thậm chí có nhiều nơi còn có h.thức tự vệ vũ trang ( nhất là Nghệ – Tĩnh) => thể hiện sự q.liệt.

– Trong q.trình đ.tranh: nhiều nơi như Nghệ – Tĩnh q.chúng t.gia đ.tranh còn tấn công trực diện vào bộ máy 9 quyền của địch. Thậm chí ở nhiều làng xã q.chúng còn tiến hành lật đổ chính quyền địch và xây dựng 9 quyền mới.

– Trong việc đối phó với các cuộc đ.tranh của q.chúng, 9 quyền thực dân p.kiến đã dùng nhiều thủ đoạn đàn áp và thậm chí sự đàn áp của địch đạt đến mức hết sức dã man: bắn thẳng vào đoàn biểu tình….dìm p.trào đ.tranh vào trong biển máu, gây tổn thất nhân mạng trong q.chúng rất lớn.9 sự đàn áp tàn bạo đó đã cho thấy p.trào 30 – 31 đã đến g.đoạn đ.tranh q.liệt.

l Tinh thần CM  triệt để:

– Q.chúng công nông, và nhiều thành phần g.cấp khác nhau trong XH đã vùng lên đ.tranh. Trong q.trình đ.tranh q.chúng CM luôn bị kẻ thù đàn áp, nhưng càng bị đàn áp thì q.chúng càng đẩy mạnh đ.tranh, bất chấp sự dã man của địch. Q.tâm đ.tranh đến cùng thể hiện tinh thần CM triệt để của q.chúng ở nhiều nơi ( nhất là Nghệ – Tĩnh).

– Trong cuộc đ.tranh 30 – 31 1số nơi tại Nghệ – Tĩnh q.chúng CM đã tiến lên lật đổ 9 quyền của địch, và xd 9 quyền X.Viết theo kiểu Nga. Đồng thời use 9 quyền X.Viết điều hành mọi mặt đ.sống XH và phát huy quyền làm chủ nông thôn của q.chúng nông dân.

– Trong time tồn tại thì 9 quyền X.Viết cũng đã tích cực thực hiện chức năng của mình trên các lĩnh vực : 9 trị, k.tế, văn hóa, g.dục, đ.sống. Cụ thể :

   + 9 trị : 9 quyền X.Viết nhiều nơi tiến hành trừng trị thẳng tay các đối tượng phản CM, kiên quyết giữ gìn trật tự XH, ban bố quyền tự do dân chủ cho nhân dân.

  + K.tế : 9 quyền X.Viết tiến hành giảm tô, xóa nợ cho nhân dân, thủ tiêu các thứ thuế của T.dân, chia lại ruộng đất công cho công dân cả nam – nữ , có 9 sách động viên phát triển sản xuất, khuyến khích nhân dân giúp đỡ nhau trong sản xuất.

  +V.hóa:

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 4, 2012 by .

Navigation

%d bloggers like this: